Cô giáo như mẹ hiền

Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoàng Nga
Đảng viên Nguyễn Thị Hoàng Nga
Ngày tháng năm sinh 06/09/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Địa chỉ ấp Vĩnh Mới -xã Vĩnh Thịnh - huyện Hòa Bình
Điện thoại 01254737717
Email nthnga.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách