Cô giáo như mẹ hiền

Sinh hoạt tổ chuyên môn tổ Lá, cấp học Mầm non ( Lần I) năm học 2022-2023
Xem phim tại "rạp" của trường một trải nghiệm thú vị cho các bé
 12/04/22  Hoạt động - Sự kiện  613
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-MNHM ngày 25/3/2022 Kế hoạch tổ chức Hội thi  " Sáng tạo đồ dùng dạy học" năm học 2021-2022Ngày 04/4/2022 Trường MN Họa Mi tiến hành tổ chức Hội thi  " Sáng tạo đồ dùng dạy học"
 31/12/21  Hoạt động chuyên môn  1007
Sinh hoạt chuyên môn Tổ Nhóm- Mầm- Cấp dưỡng ( Lần thứ nhất) năm học 2021-2022